Natuurhut

Ruigeplaatbos

Het Ruigeplaatbos in Hoogvliet is een bijzonder natuurgebied. Omgevallen bomen markeren dit bos waar in het voorjaar spindotters en zomerklokjes bloeien en Schotse hooglanders open plekken onderhouden.

Net buiten het park ontwikkelde ARK Natuurspeelplaats Ruige Plaat in de Heerlijkheid Hoogvliet. Deze fantastische plek, waar kinderen op een avontuurlijke manier met natuurlijke materialen fantastische avonturen konden beleven, is in juli 2010 overgedragen aan de gemeente Rotterdam.

Op dit moment is de Natuurspeelplaats niet meer voor het beleven van natuuravonturen opengesteld.

Natuurschuur

Ra-De-Ko

xxx

txt

xxx

txt

xxx

txt

xxx

txt

xxx

txt

xxx

txt

xxx

txt